Koka Reservoir (Lake Gelila), Oromia Region, Ethiopia

Koka Reservoir (Lake Gelila)

List of the videos, photographs and sound recordings taken in Koka Reservoir (Lake Gelila)

Materials recorded in Koka Reservoir (Lake Gelila)

  List of all the materials recorded in Koka Reservoir (Lake Gelila), sorted by rating.